La importància de planejar la comunicació: Net strategy

La importància de planejar la comunicació: Net strategy

Objectius

En aquest curs es treballa el pla de comunicació corporativa d'una empresa a través de les eines 2.0, així com la reputació que aquesta es crearà en la xarxa a través de la seua línia editorial i del contingut publicat.
A més, s'estudia el valor de les herramientas mitjà social a través dels diferents continguts corporatius: canals RSS, sales, notes de premsa 2.0 i Facebook

Contingut

Tema 1. LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL CORPORATIVA EN L'UNIVERS 2.0
● L'oxímoron del control de la informació.
● La creciente adopció del mitjà social per part de les empreses.
● Eliminant el concepte 2.0 d'un pla de comunicació 2.0.
● El radar de situació.

Tema 2. LA IMPORTÀNCIA DEL CONTINGUT
● Blogging i microblogging com a pilars de l'estratègia de mitjà social.
● El blog corporatiu.
● Twitter Corporatiu.

Tema 3. ALTRES EINES DE MITJANS SOCIALS
● De la sala de premsa virtual a la sala de premsa social.
● La nota de premsa 2.0.
● Les RSS i els bookmarks.
● De Facebook a Linkedin.

Tema 4. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RESULTATS
● El monitoratge, monitoring.
● El valor de l'activitat.
● Què és el ROI?

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments de comunicació, periodistes, etc

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59