Ludoteques: organització i atenció al menor

Ludoteques: organització i atenció al menor

Objectius

Organitzar una ludoteca i programar les activitats d'aquesta

Contingut

1. LES LUDOTEQUES.
2. EL/LA XIQUET/A.
3. EL JOC.
4. METODOLOGIA EMPRADA EN LES LUDOTEQUES.
5. EL/LA MONITOR/A DE LUDOTEQUES.
6. LA PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS.
7. EL/LA XIQUET/A COM A OBJECTE DE DRETS ÚNICS.
8. LA POLÍTICA DEL MENOR A ESPANYA.
9. TRACTAMENT ESPECIALITZAT DEL/DE LA XIQUET/A AMB DISCAPACITAT.
10. EL/LA XIQUET/A EN SITUACIÓ D'IMMIGRACIÓ.
11. ACOSTAMENT A LA PROBLEMÀTICA DEL/DE LA XIQUET/A EN CONFLICTE.
12. PRIMERS AUXILIS PER A XIQUETS/ES.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59