Manteniment d'instal·lacions i edificis públics

Manteniment d'instal·lacions i edificis públics

Objectius

Obtindre una visió general de la importància de mantindre en perfectes condicions les instal·lacions públiques per a, i d'aquesta forma, protegir la inversió pública realitzada i prolongar, així mateix, la vida útil d'aquestes al llarg dels anys.

Contingut

1. El Pla de manteniment.
2. Paviments i gespa.
3. Equipament esportiu.
4. Vestuaris.
5. Neteja, desinfecció i control microbiològic.
6. Climatització, aigua calenta sanitària, ventilació i calefacció.
7. Piscines.
8. Instal·lacions elèctriques.
9. Aparells elevadors.
10. Protecció contra incendis.
11. Altres instal·lacions.
12. Especial atenció a depuradores.
13. Normativa.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Oap

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59