Màrqueting i turisme electrònic

Màrqueting i turisme electrònic

Objectius

• Creació i redacció de continguts formatius encaminats a conéixer i perfeccionar els coneixements més innovadors per a elaborar i implementar estratègies de màrqueting digital i de turisme electrònic.
• Desenvolupar noves eines de l'era digital 4.0, exercint amb efectivitat la funció de màrqueting digital en el departament turístic de les administracions locals en la Comunitat de Valenciana.
• Aprendre a conéixer i practicar els principals conceptes sobre l'oferta i demanda turística, com ara implantar un pla màrqueting en un negoci turístic i l'aplicació de les noves tecnologies en aquests.
• Crear plans de màrqueting estratègic en el sector turístic i implementar una comunicació integrada en el si de l'organització, a fi d'aprendre a gestionar correctament les eines de patrocini, relacions públiques i promocions.

Contingut

MÒDUL 1. Introducció al sector turístic, a les empreses turístiques i al màrqueting
● Nocions bàsiques del màrqueting i de l'entorn empresarial, econòmic i social en què les seues activitats tenen lloc.
● Anàlisi del sector turístic.
● Els agents que intervenen en el sector turístic.
● Tipus d'empreses turístiques.
● El sector turístic a la Comunitat Valenciana.

MÒDUL 2. El mercat turístic i els consumidors.
● El mercat turístic: demanda i competència.
● Comportament del consumidor.
● Segmentació del mercat.

MÒDUL 3. Direcció i administració del màrqueting turístic.
● Panoràmica general de la planificació estratègica de l'empresa turística.
● Anàlisi dels diferents instruments comercials (productes, comunicació, distribució, Preus etc.).
● Objectius i estratègies de màrqueting.
● Llançament de nous productes i destinacions turístiques.
● El màrqueting turístic en les institucions públiques.
● Pla de màrqueting turístic a la Comunitat Valenciana.

MÒDUL 4. E-business en el sector turístic i noves eines.
● Nocions bàsiques d'Internet i les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'empresa i institucions públiques.
● Estudi del comerç electrònic.
● L'e-business en les empreses turístiques i administracions.
● Anàlisi estratègica d'Internet i el turisme.
● Noves eines d'era digital 4.0.

MÒDUL 5: Gestió de campanyes en xarxes socials: Social Ads
● La publicitat en Xarxes Socials.
● Facebook Ads.
● Instagram.
● Twitter.
● Linkedin Ads.
● Tipus de publicitat que hem de tindre en compte en xarxes socials depenent de l'objectiu.

MÒDUL 6: Aspectes legals.
● El marc legal del màrqueting digital en el sector turístic a la Comunitat Valenciana i administracions locals.
● Obligacions formals i documentals.
● La contractació electrònica.
● La venda a distància.
● Publicitat en Internet.
● L'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
● Privacitat i protecció de dades.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de les àreas de Cultura i Turisme, AODL

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59