Mediació i resolució de conflictes

Mediació i resolució de conflictes

Objectius

Aproximació a la mediació com a mètode de resolució de conflictes.
Oferir als alumnes poder incorporar noves eines comunicacionals que els permetran un millor desenvolupament en l'àmbit de la negociació i la gestió.

Contingut

1. Conceptes de mediació i negociació.
2. Principis de la negociació. Principis ètics.
3. La figura del mediador.
4. Característiques del mediador. Funcions del mediador.
5. Definició de conflicte. Conflictes interpersonals.
6. Com ensenyar a resoldre conflictes.
7. Tècniques de confrontació de conflictes. Habilitats personals. Habilitats comunicatives.
8. La creativitat en la presa de decisions.
9. Assertivitat

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59