Nova LOTUP: novetats en matèria de planejament urbanístic i estàndards urbanístics

Nova LOTUP: novetats en matèria de planejament urbanístic i estàndards urbanístics

Objectius

Oferir una visió amb caràcter integrat de com ha quedat estructurat el sistema de planejament urbanístic i el sistema d´estàndards urbanístics, després de les modificacions introduïdes en la Llei 5/2015 (LOTUP) per l’aprovació de la Llei 1/2019 (Modificació de la LOTUP).
Tant el planejament urbanístic com els estàndards urbanístics s’estructuren en sengles sistemes que, per a la seua correcta comprensió, han d’analitzar-se integrant les determinacions que queden vigents de la Llei 5/2014 amb les noves determinacions de la Llei 1/2019. En les dues matèries indicades, la Llei 1/2019 ha introduït modificacions de caràcter significatiu, que tenen una especial transcendència quant a la simplificació dels instruments urbanístics, que és una reivindicació generalitzada des de tots els sectors professionals que intervenen en el camp de l’Urbanisme.

Contingut

1. El sistema de planejament urbanístic.
2. Els Plans Generals Estructurals.
3. El Pla d’Ordenació Detallada.
4. El Pla Parcial.
5. El Pla de Reforma Interior.
6. El Pla Especial.
7. Les modificacions de Plans.
8. Conceptes generals dels estàndards urbanístics.
9. Estàndards de xarxa primària.
10. Estàndards en sòl urbanitzable.
11. Pràctica d’estàndards en sòl urbanitzable.
12. Estàndards en sòl urbà.
13. Pràctica d’estàndards en sòl urbà.
14. Estàndards de les modificacions de Plans.
15. Pràctica d’estàndards de modificació de Pla.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement grups A1 i A2 de departaments d'urbanisme i medi ambient

Data

Del 27/10/2020 al 05/11/2020

Horari

27,29,3,5 de 9h a 14h