Noves competències en matèria de tresoreria en xicotets municipis

Noves competències en matèria de tresoreria en xicotets municipis

Objectius

Aconseguir un major coneixement en Tresoreria i la seua gestió en els xicotets municipis. L'alumne estudiarà l'elenc de funcions que posseeix la Tresoreria Local i, de la mateixa manera, analitzarà les activitats més rellevants que estan vinculades a l'acompliment de aquestes funcions

Contingut

1. Tresoreria Local.
2. Situació dels fons de Tresoreria.
3. Planificació del pagament.
4. Organització externa de Tresoreria.
5. Gestió de la liquiditat.
6. Operacions d'endeutament.
7. Cessió de crèdit.
8. Rd 424/2017 Control intern del Sector Públic Local.
9. Gestió de Cobraments.
10. El cobrament electrònic descentralitzat.
11. La responsabilitat de la Tresoreria.
12. RD 128/2018. Funcions dels funcionaris amb Habilitació Nacional.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59