Noves estratègies d'urbanisme local sostenible

Noves estratègies d'urbanisme local sostenible

Objectius

● Donar a conéixer quines són les estratègies que s'estan seguint a nivell local per a un urbanisme sostenible.
● Mostrar quins són els models actuals d'urbanisme sostenible a nivell local.
● Ensenyar com és la planificació territorial sostenible.
● Mostrar com afecten l'eficiència energètica a l'urbanisme local

Contingut

MÒDUL 1: MODELS DE SOSTENIBILITAT.
MÒDUL 2: LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ELS USOS DEL SÒL.
MÒDUL 3: L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT.
MÒDUL 4: LA MINIMITZACIÓ D’IMPACTES AMBIENTALS.
MÒDUL 5: EL TRANSPORT URBÀ SOSTENIBLE.
MÒDUL 6: GESTIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS URBANS.
MÒDUL 7: EDIFICACIONS SOSTENIBLES.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59