Noves iniciatives de turisme sostenible com a motor de desenvolupament local

Noves iniciatives de turisme sostenible com a motor de desenvolupament local

Objectius

● Mostrar les noves formes de turisme sostenible com a motor del desenvolupament local.
● Donar a conéixer com coordinar les estratègies municipals de turisme amb les privades.
● Mostrar com elaborar una bona política turística sostenible a nivell local.
● Donar a conéixer les millors estratègies turístiques en aquest àmbit de crisi com a motor de desenvolupament local.

Contingut

MÒDUL 1. EL TURISME SOSTENIBLE COM A MOTOR DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.
MÒDUL 2. NOVES FORMES DEL TURISME SOSTENIBLE.
MÒDUL 3. POLÍTIQUES, I COORDINACIÓ D'ESTRATÈGIES I PROGRAMES LOCALS I MUNICIPALS DE TURISME.
MÒDUL 4. ANÀLISI DEL MERCAT TURÍSTIC EN L'ÀMBIT LOCAL: TENDÈNCIES I SEGMENTS DE MERCAT.
MÒDUL 5. AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES MUNICIPALS I PRIVADES A NIVELL LOCAL.
MÒDUL 6. LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ELS USOS DEL SÒL.
MÒDUL 7. CAS PRÀCTIC D'ELABORACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA LOCAL DE TURISME SOSTENIBLE EN UN MUNICIPI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de les àreas de Cultura i Turisme, AODL

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59