Pautes d'intervenció policial davant persones amb patologies mentals

Pautes d'intervenció policial davant persones amb patologies mentals

Objectius

L'objectiu general d'aquesta activitat formativa és que els/as alumnes/as adquirisquen coneixements sobre les pautes d'intervenció a les quals haurà d'enfrontar-se la policia local quan intervinga amb una o diverses persones que presenten alguna patologia mental. Per a això:
1. S'enunciarà la perspectiva i situació actual de les patologies mentals
2. Es descriurà el marc jurídic de referència en el que a patologies mentals es refereix i que l'agent ha de considerar a l'hora d'afrontar una intervenció. S'examinaran els conceptes d'incapacitació i internament
3. S'exposarà el marc teòric de les patologies mentals més freqüents en el context del personal pertanyent a les FF.CC.S.
4. Es detallarà les pautes d'intervenció policial davant les casuístiques exposades

Contingut

Unitat 1: Presentació i situació actual.
Unitat 2: Marc jurídic de referència i imputabilitat penal.
Unitat 3: Incapacitació i internament psiquiàtric.
Unitat 4: Marc teòric de les patologies mentals.
Unitat 5: Pautes d'intervenció.

Destinatari

Policies locals

Data

Del 21/09/2020 al 20/10/2020

Horari

00:00 a 23:59