Perfeccionament del llenguatge administratiu Valencià

Perfeccionament del llenguatge administratiu Valencià

Objectius

• Aprofundir en el coneixement i ús del llenguatge administratiu valencià.
• Conéixer i resoldre els principals errors que es cometen en la redacció dels principals documents que s’empren en l’administració.
• Familiaritzar-se en la terminologia i fraseologia administrativa

Contingut

1. La redacció de documents administratius:
1.1. El procés de composició de textos
1.2. Estructura del text
1.3. Els connectors
1.4. Els signes de puntuació

2. Aspectes sintàctics: els errors més freqüents

3. La terminologia i fraseologia administrativa

4. El llenguatge no sexista

5. Documents que el ciutadà dirigeix a l’Administració Pública
5.1. Carta
5.2. Declaració
5.3. Denúncia
5.4. Sol·licitud
5.5. Recurs

6. Documents que l’Administració Pública dirigeix al ciutadà
6.1. Notificació
6.2. Edicte
6.3. Citació
6.4. Invitació
6.5. Carta
6.6. Ofici extern
6.7. Avís i anunci
6.8. Certificat
6.9. Rebut

7. Documents interns de l’Administració Pública
7.1. Convocatòria de reunió
7.2. Acta
7.3. Resolució
7.4. Diligència
7.5. Carta
7.6. Ofici intern
7.7. Informe
7.8. Saluda

Destinatari

EE.PP. amb coneixements de llenguatge administratiu

Data

Del 02/11/2020 al 13/12/2020

Horari

00:00 a 23:59