Planificació i desenvolupament de projectes socioculturals en les administracions locals

Planificació i desenvolupament de projectes socioculturals en les administracions locals

Objectius

● Aprendre quins són els conceptes bàsics que hem de tindre en compte per al desenvolupament d'actuacions locals amb una metodologia basada en l'animació sociocultural.
● Indagar en la utilitat que, per a la població, té aquest tipus d'activitats i els resultats que es poden obtindre en la localitat.
● Conéixer els processos necessaris per a una correcta planificació i organització de les activitats que s'implementaran.
● Aprendre a realitzar el diagnòstic de necessitats com a instrument vital per a conformar una oferta sociocultural concorde als requeriments de la ciutadania sense amenaçar els objectius de l'administració des de la qual treballem.
● Treballar l'optimització de recursos i aprendrem la importància d'una avaluació contínua del procés de dinamització mitjançant ASC.
● Conéixer les diferents disciplines complementàries que ens serviran com a suport per al desenvolupament òptim d'activitats organitzades des d'una metodologia participativa com l'ASC.
● Aprendre la utilització dels recurs més habituals i eficaços per a la promoció de les activitats planificades.
● Conéixer la legislació i normatives que puguen afectar el nostre treball en el desenvolupament d'aquestes activitats

Contingut

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
● Conceptes bàsics en l'àmbit sociocultural.
● Utilitat i resultats de les activitats socioculturals.

MÒDUL 2: PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
● Planificació d'activitats socioculturals.
● Programació i avaluació d'activitats socioculturals.

MÒDUL 3: CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
● Mecanismes de promoció d'activitats socioculturals.
● Perfils de població i adaptació d'activitats socioculturals.
● Llei d'associacions.
● Llei de voluntariat.
● Reglament europeu de protecció de dades.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de les àreas de Cultura i Turisme, AODL

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59