Prevenció i gestió de l'estrés laboral

Prevenció i gestió de l'estrés laboral

Objectius

• Analitzar els riscos professionals de l'estrés.
• Valorar els factors de risc laboral sobre la salut.
• Diferenciar l'estrés del distrés.
• Examinar les respostes fisiològiques a l'estrés.
• Conéixer el mesurament de l'estrés.
• Analitzar la influència de l'estrés laboral en el rendiment.
• Descriure la importància de les característiques cognitives en la generació d'estrés.
• Conéixer formes d'afrontament davant l'estrés.
• Conéixer les principals tècniques de relaxació i saber en quines situacions utilitzar-les.
• Establir pautes bàsiques de conducta per a establir hàbits de vida saludables, que ajuden a previndre l'estrés.
• Conéixer les principals tècniques cognitives i saber com utilitzar-les.

Contingut

Unitat Didàctica 1: L'estrés i les seues causes.
Unitat Didàctica 2: Contextualització de l'estrés com a risc psicosocial.
Unitat Didàctica 3: Fuentes de l'estrés laboral.
Unitat Didàctica 4: Psicoeducació, conéixer l'estrés per a combatre'l.
Unitat Didàctica 5: Eines per al maneig de l'Estrés.
Unitat Didàctica 6: Eines per al maneig físic de l'Estrés.
Unitat Didàctica 7: Estratègies per al maneig conductual de l'Estrés.
Unitat Didàctica 8: Desenvolupament del Pla Individual.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59