Protecció de dades i teletreball

Protecció de dades i teletreball

Objectius

L'estat d'alarma a causa del COVID-19, ha augmentat espectacularment el teletreball i l'administració electrònica i és necessari conéixer i aplicar la nova LOPD i Drets Digitals en aquest context per a evitar possibles sancions i responsabilitats.

Contingut

MÒDUL I
1. Disposicions Generals.
2. Principis que inspiren la protecció de les dades.
3. Drets que tenen les persones en relació a la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals.

MÒDUL II
1. El bé jurídic protegit, què és una dada segons l'EL 3/2018.
2. Principis que han d'observar-se pel personal de les administracions públiques per a explicar els drets que li assisteixen a l'interessat.
3. Autoritats que intervenen en la protecció de les dades.

MÒDUL III
1. Els tractaments de dades personals en aquestes situacions d'emergència sanitària.
2. Preguntes freqüents en el context de l'emergència de salut pública derivada de l'extensió del COVID19.
3. Gestió i notificació de bretxes de seguretat de les dades personals durant l'Estat d'Alarma.
4. Règim Sancionador previst en l'EL 3/2018.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59