Resiliència i gestió del canvi

Resiliència i gestió del canvi

Objectius

• Conéixer i desenvolupar la resiliència en usuaris/àries de serveis municipals.
• Identificar riscos i aplicar estratègies resilients com a elements clau en el propi treball.
• Afavorir i promoure factors de protecció en els nostres entorns.
• Proporcionar una visió general del fenomen de la resiliència i la seua implicació en l'esfera personal, familiar i laboral.
• Donar a conéixer els efectes de la resiliència en els professionals.
• Informar sobre les tècniques preventives de l'estrés de caràcter organitzatiu i laboral que predisposen la resiliència.
• Analitzar diverses tècniques d'afrontament de l'estrés de caràcter individual per la seua autoaplicació i valoració de resultats.
• Analitzar els canvis organitzatius i les resistències a aquests.
• Valorar la importància dels canvis en la transformació de les organitzacions

Contingut

Unitat didàctica 1. LA RESILIÈNCIA: CONCEPTES I FONAMENTS TEÒRICS.
• Concepte de resiliència.
• Fonaments de la resiliència.
• Concepte de riscos professionals i danys a la salut.
• Tècniques de prevenció dels riscos professionals.
• Anàlisi dels principals factors de risc laboral.
• Incidència dels factors de risc sobre la salut.

Unitat didàctica 2. LA RESILIÈNCIA I ELS SEUS OBSTACLES: PROBLEMES I ADVERSITATS DE LA VIDA QUOTIDIANA.
• Els problemes; ningú està lliure - Estrés i característiques individuals - Què és l'estrés?
• L'estrés com a procés transaccional.
• Com sabem si tenim estrés?
• Conseqüències de l'estrés.
• Investigacions epidemiològiques sobre l'estrés.
• Respostes psicobiológicas a situacions d'estrés.
• Mesurament de l'estrés.

Unitat Didàctica 3. CONSTRUINT RESILIÈNCIA.
• Factors de protecció propis.
• Què podem fer?
• Consells per a la vida quotidiana.
• Estratègies per a anticipar-se de manera positiva a les situacions d'estrés i fomentar la resiliència.
• Construint la resiliència.
• Objectiu d'intervenció amb usuaris.
• Millorant la qualitat de vida.
• Elements de prevenció i protecció.
• Intervencions en clients interns: cuidant als cuidadors.

Unitat Didàctica 4. CANVI ORGANITZATIU I RESISTÈNCIES AL CANVI.
• Aproximació al concepte de canvi organitzatiu.
• Tipologia dels canvis.
• Enfocaments i perspectives sota les quals considerar el canvi organitzatiu.
• Resistències i inèrcies en la fase de formulació del canvi.
• Aproximació al final de resistència al canvi organitzatiu.
• Fuentes de resistència o inèrcia.
• Resistències i inèrcies en la fase d'implantació del canvi.

Unitat Didàctica 5. FACILITADORS DEL PROCÉS DE CANVI I DIRECCIÓ PARTICIPATIVA.
• Factors generals i factors específics.
• L'estil de direcció.
• La direcció participativa.
• Participació i canvi organitzatiu.
• Rol i propòsits de l'agent de canvi organitzatiu.
• Paper i funcions de l'agent de canvi.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59