Serveis d’Autonomia Personal

Serveis d’Autonomia Personal

Objectius

a. Generar un espai de treball per a reconèixer la situació actual dels serveis d'autonomia personal.
b. Potenciar habilitats, capacitats, i coneixement tant individual com grupal sobre els límits dels serveis actuals.
c. Informar sobre aspectes jurídics, estructurals, i tecnològics en relació a la promoció de l'autonomia personal

Contingut

Bloc 1: Passat, present i futur dels serveis d'autonomia personal
- Anàlisis breus dels Sistemes de Benestar Social europeu, nacional, comunitari i local.
- Una qüestió de conceptualitzar la realitat: Discapacitat, dependència vs autonomia personal.
- Aproximació a la llei de dependència: línies i aplicabilitat.
- Aplicació de la llei de dependència a l’Administració Local: tràmits i ritmes.
- Detecció de recursos per a l’aplicació de la llei de dependència.

Bloc 2: DES D'ON PARTIM? Diagnòstic social de necessitats
- Evolució del concepte Dependència.
- Estudi de la població i definició de perfils.
- Detecció i anàlisi de necessitats professionals en l'àrea d'aplicació.
- La figura del cuidador o cuidadora: funcions, obstacles, limitacions i oportunitats.
- Experiències pràctiques d'èxit.

Bloc 3: Entrenament de millora professional
- Adquisició d'eines per a innovar en la intervenció: exercici d'introspecció personal/professional.
- Elements fonamentals per a l'elaboració de programes de promoció de l'autonomia.
- Ajuda de les noves tecnologies per a l'organització, i mesurament dels nostres programes.
- Elaboració d’un mapa de recursos col·laboratiu.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 10/11/2020 al 19/11/2020

Horari

10,12,17,19 de 9h a 14h