Simplificació administrativa

Simplificació administrativa

Objectius

Objectiu general: Conéixer i comprendre les novetats, així com les mesures necessàries adoptades per a la racionalització i simplificació de l'administració, tant de les estructures com dels procediments administratius. Tot això per a aconseguir una administració més àgil i eficient, a més de més pròxima, comprensible i accessible als ciutadans, sense perjudicar els drets i les garanties de seguretat jurídica.
● Conéixer i comprendre què és i què contempla la simplificació administrativa.
● Saber que pretén la regulació administrativa.
● Analitzar la política de simplificació.
● Aprofundir en la incidència que té en el creixement i en la generació d'ocupació.
● Aprendre i aprofundir en els criteris de simplificació.
● Conéixer les tècniques concretes de simplificació que poden aplicar-se als tràmits integrats en els procediments.
● Dominar les tècniques concretes de simplificació que poden aplicar-se als tràmits integrats en els procediments.

Contingut

1. CONCEPTES BÀSICS DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA.
2. LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA.
a. Instruments per a una política de simplificació.
b. Definició d'objectius de la simplificació.
c. Participació i implicació de la societat civil.
3. CRITERIS DE SIMPLIFICACIÓ.
4. METODOLOGIA DE MODELITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS.
a. Orientació general d'aquesta activitat.
5. METODOLOGIA DE SIMPLIFICACIÓ.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59