Transformació digital de l'administració enmig de la revolució digital

Transformació digital de l'administració enmig de la revolució digital

Objectius

• Conèixer conceptes bàsics que li permetrà familiaritzar-se amb la societat de la informació i la transformació digital de les administracions públiques en general i de les entitats locals en particular.
• Conèixer els principis de l'Administració Electrònica.
• Conèixer les experiències més recents d'innovació digital en entitats locals.
• Adquirir informació d'un nou marc com és l'e-Administració i el seu entorn.
• Adquirir i aplicar la informació sobre el desenvolupament normatiu que regula l'e-Administració.
• Conèixer els avantatges de la implantació de l'administració electrònica en la societat.
• Conèixer la nova relació entre el ciutadà i l'administració dins de l'ús i desenvolupament de les noves tecnologies.
• La vigent normativa en administració electrònica.
• Quins són els seus drets.
• Avantatges i obligacions per a l'administració.
• Noves figures que sorgeixen amb la finalitat de protegir els drets dels ciutadans.
• Les possibilitats que ofereix l'administració electrònica en línia.
• Analitzarem nous sistemes de comunicació de les entitats locals que s'estan implementant hui dia, como per exemple, les xarxes socials.
• Estudiarem com aquests nous sistemes de comunicació poden incidir en les relacions amb l'administració i fins i tot amb el sistema democràtic actual.

Contingut

TEMA 1. GOVERNANÇA INTEL·LIGENT, INNOVACIÓ OBERTA I TECNOLOGIES SOCIALS EN UNES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COL·LABORATIVES AMB EL CIUTADÀ.
1. Introducció.
2. De l'administració pública tradicional a la governança pública intel·ligent.
3. TIC i gestió pública. Què hi ha de nou?
4. Marc analític.

TEMA 2. CROWDSOURCING I PLATAFORMES COL·LABORATIVES PER A UNA «ADMINISTRACIÓ DEL CIUTADÀ». CAP A UN WIKIGOVERNMENT?
1. Introducció.
2. Administració pública col·laborativa, gestió del coneixement i innovació oberta.
3. El desafiament del WikiGovernment: crowdsourcing i el format wiki en el marc de la innovació oberta.
4. Experiències Wiki pioneres.
5. Conclusions: el poder de la col·laboració, la col·laboració en el poder.

TEMA 3. LA CAPACITACIÓ I LA FORMACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS PER A L'ÚS DE XARXES SOCIALS I EINES DIGITALS EN L'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
1. Les xarxes socials en les administracions públiques.
2. Com s'incorporen les xarxes socials a les administracions públiques?
3. El personal d'atenció al públic i les xarxes socials en les administracions públiques.

TEMA 4. LES XARXES SOCIALS COM A EINA D'INNOVACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (I). COSTOS I OPORTUNITATS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES POLÍTIQUES LOCALS.
1. Introducció.
2. Les xarxes socials en la política local.
3. L'ús de Twitter en les entitats locals.
4. Un estudi detallat sobre la percepció de Twitter en una entitat local.
5. Conclusions. Una entitat sense Community Manager «coixeja» en innovació.

TEMA 5. LES XARXES SOCIALS COM A EINA D'INNOVACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (II). COM IMPLEMENTAR UN MITJÀ SOCIAL PLA EN LA NOSTRA ENTITAT LOCAL.
1. Introducció.
2. Fase I: el brífing.
3. Fase II: Presència en Xarxes.
4. Formació.
5. Pilotatge inicial.
6. Estratègia de mitjà social de l'Ajuntament.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59