Valencià, llenguatge administratiu

Valencià, llenguatge administratiu

Objetivos

Aprender las características del lenguaje administrativo valenciano, adecuándolo a la actualidad.

Contenido

BLOC 1

UNITAT 1

 1. Definició i estil del llenguatge administratiu
 2. Característiques i modernitat del llenguatge administratiu
 3. El procés d’elaboració d’un document

UNITAT 2

 1. Tractament personal
 2. Tractament protocol·lari

UNITAT 3

 1. Llenguatge igualitari
 2. Ús igualitari del llenguatge administratiu
 3. Recursos lingüístics i gràfics

 

BLOC 2

UNITAT 4

 1. Majúscules i minúscules
 2. Tipus de lletra
 3. Signes de puntuació

UNITAT 5

 1. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols
 2. Fraseologia
 3. Terminologia

UNITAT 6

 1. Ús de xifres i lletres
 2. Criteris generals de traducció
 3. Documents administratius
  • Documents protocol·laris: invitació / saluda
  • Documents administratius generals.
   • Acta de reunió
   • Anunci
   • Avís
   • Carta
   • Certificat
   • Citació
   • Conveni
   • Covocatòria de reunió
   • Declaració jurada
   • Diligència
   • Informe
   • Memòria
   • Notificació d’una resolución
   • Ofici
   • Petició
   • Recurs
   • Resolució
   • Sol·licitud
  • Correu electrònic
 4. Recursos web i informàtics

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 01/10/2018 al 04/11/2018

Horario

00:00 a 23:59h