Valencià, nivell C1

Valencià, nivell C1

Objetivos

Dotar a los/las participantes de un conocimiento medio del valenciano, equivalente al nivel C1 de la JQCV.

Contenido

BLOC 1

UNITAT 1

 1. L'alfabet i els dígrafs
 2. La síl·laba
 3. Vocalisme

UNITAT 2

 1. Article i contraccions
 2. Els pronoms personals forts
 3. Accentuació gràfica
 4. Dièresi

UNITAT 3

 1. Formació del gènere i del nombre del substantiu i de l'adjectiu
 2. Introducció al verbs
 3. Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi.

COMPLEMENTÀRIES

 • Lèxic i semàntica
 • Dictat

 

BLOC 2

UNITAT 4

 1. Els díctics
 2. Els possessius
 3. Els numerals
 4. Els relatius

UNITAT 5

 1. Els quantitatius
 2. Els indefinits
 3. El present d'indicatiu

UNITAT 6

 1. Les grafies g, j i els dígrafs tg, tj
 2. Adverbis i perífrasis verbals
 3. Ús del guionet
 4. L'imperfet

COMPLEMENTÀRIES

 • Lèxic i semàntica
 • Dictat

 

BLOC 3

UNITAT 7

 1. La grafia x i els dígrafs tx, ig
 2. Els interrogatius
 3. El passat perifràstic i el passat simple
 4. El perfet d'indicatiu

UNITAT 8

 1. Les grafies c, s, z, ç i el dígraf ss
 2. La grafia l, l·l i els dígrafs ll, tl i tll
 3. Els pronoms febles
 4. Les preposicions

COMPLEMENTÀRIES

 • Lèxic i semàntica
 • Dictat

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 05/11/2018 al 09/12/2018

Horario

00:00 a 23:59h