Valencià, nivell C1

Valencià, nivell C1

Objetivos

Dotar als participants d’un coneixement mig-alt del valencià, equivalent al nivell C1 de la JQCV.

Contenido

BLOC 1 UNITAT 1 1. L'alfabet i els dígrafs, 2. La síl·laba 3. Vocalisme UNITAT 2 1. Article i contraccions 2. Els pronoms personals forts 3. Accentuació gràfica 4. Dièresi UNITAT 3 1. Formació del gènere i del nombre del substantiu i de l'adjectiu 2. Introducció al verbs 3. Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi. BLOC 2 UNITAT 4 1. Els díctics 2. Els possessius 3. Els numerals 4. Els relatius UNITAT 5 1. Els quantitatius 2. Els indefinits 3. El present d'indicatiu UNITAT 6 1. Les grafies g, j i els dígrafs tg, tj 2. Adverbis i perífrasis verbals 3. Ús del guionet 4. L'imperfet BLOC 3 UNITAT 7 1. La grafia x i els dígrafs tx, ig 2. Els interrogatius 3. El passat perifràstic i el passat simple 4. El perfet d'indicatiu UNITAT 8 1. Les grafies c, s, z, ç i el dígraf ss 2. La grafia l, l·l i els dígrafs ll, tl i tll 3. Els pronoms febles 4. Les preposicions

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 04/11/2019 al 08/12/2019

Horario

00:00 a 23:59h