Formulari Alcem-nos

Agraïm la vostra participació en aquest qüestionari que té per objecte recopilar les mesures adoptades pels ajuntaments en el marc de l’Acord Institucional de la Recuperació de la Comunitat.

Per a emplenar aquest qüestionari hem agrupat les mesures dels 13 grups de treball,  havent de marcar la casella tant si està prevista o executada. A més, existeix un espai per a comentar actuacions que es consideren rellevants.