FÒRUM CAP A UN NOU GOVERN LOCAL

Les persones interessades podran inscriure’s en la web, www.nuevogobiernolocal.gva.es, on s’haurà d’omplir i enviar un formulari, així com descarregar el programa.