I JORNADA. INSTRUMENTOS AUTONÓMICOS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA: EL PAPEL DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

I JORNADA
INSTRUMENTOS AUTONÓMICOS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:
EL PAPEL DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

19 mayo de 2022 en Valencia.
Salón de actos de la Ciudad Administrativa 9 de octubre