II JORNADA SOBRE ABSENTISME ESCOLAR

Organitzada per la direcció general d’Inclusió Educativa, el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el pròxim 30 de setembre 2021 en la qual es presentarà el Protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar, i que comptarà amb el programa següent:

10.00h. Benvinguda institucional
– Secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional
– Directora general d’Inclusió Educativa
– Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
– Vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
10.15h Presentació del protocol
10.45h Actuacions municipals d’èxit
– Ajuntament de Benetússer
– Ajuntament d’Elx
– Ajuntament d’Albal
– ajuntament de Vila-real
– Ajuntament de Villena
11.45h Cloenda

L’acte, a més, esretransmetrà per streaming a través del canal GVA (http://canal.gva.es/)