INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL ( DECRET 179/2021)