JORNADA INFORMATIVA: SITUACIÓ I DIRECTRIUS DE GESTIÓ DEL SENGLAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA I, LA VENDA DIRECTA DE PRODUCTES DE LA CAÇA

Sent sabedors de l’interés i la preocupació local sobre la situació i directrius de gestió del senglar en la Comunitat Valenciana, més encara en període estival, els impactes i riscos associats a la sobreabundància de l’espècie, i la necessitat de conéixer solucions en el seu control i, al mateix temps, disposar d’informació sobre l’oportunitat comercial i seguretat alimentària que comporta la comercialització de la caça major.

En resposta a tot això, i a la necessitat d’informació, concreta, clara i precisa, la Direcció general de Medi natural i d’Avaluació ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Direcció general de Salut pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública, juntament amb l´FVMP s’ha organitzat el dimecres 27 de juliol de 2022, de 9.15 h a 12.00 hores una JORNADA INFORMATIVA sobre:

SITUACIÓ I DIRECTRIUS DE GESTIÓ DEL SENGLAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA I, LA VENDA DIRECTA DE PRODUCTES DE LA CAÇA, d’acord amb el programa que s’adjunta.

Està dirigida a responsables polítics, tècnics i altre personal dels municipis, mancomunitats, diputacions provincials i altres entitats locals.

En la Jornada s’exposarà:

L’evolució de les poblacions de senglar i causes de la seua expansió demogràfica. Tendències i diagnòstic de la situació actual. Impactes i riscos associats a la sobreabundància de l’espècie. Directrius de gestió i canvis normatius dirigits a reduir les seues poblacions i previndre impactes sobre el medi natural i les activitats humanes.

Una venda directa amb garanties que facilite els protocols homogenis d’anàlisis i inspecció. El foment de les Sales d’especejament, facilitant i motivant la instal·lació de locals d’inspecció per a autoconsum de carn de caça, i especialment de senglar. La problemàtica del control veterinari de la carn de caça processada (empapussats). Els avantatges sobre les garanties d’una comercialització segura, i la millora en l’eficiència del control cinegètic.

El mitjà de desenvolupament és “en línia” a través de la plataforma WEBEX

La inscripció es realitzarà a través del següent enllaç: https://www.fvmp.es/situacio-i-directrius-de-gestio-del-senglar-en-la-comunitat-valenciana-la-venda-directa-de-productes-de-la-caca/?lang=ca

A les/els inscrits se’ls enviarà la documentació preparada per a seguir la jornada.