JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PAPER DELS GOVERNS LOCALS EN LA PROMOCIÓ D’ALTRES FONTS D’ENERGIA RENOVABLES.

L’FVMP ha organitzat amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i IBERDROLA Clients SAU unes Jornades, els dies 2 i 3 de juny de 2021, a través de videoconferència sobre «EL PAPER DELS GOVERNS LOCALS EN LA PROMOCIÓ D’ALTRES FONTS D’ENERGIA RENOVABLES. Aspecte normatiu.
Obligacions. Finançament. Aliances i mobilització de sinergies».