JORNADA LA TRANSICIÓ ENERGETICA EN LA LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA EL REPTE DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS (CEL) EN L’ÀMBIT RURAL

El despoblament del món rural ens afecta col·lectivament, més encara quan aquestes zones a la nostra Comunitat aporten regeneració atmosfèrica i mediambiental, tutelen un ric patrimoni natural, cultural i arquitectònic integrat en els nostres senyes d’identitat.

Sens dubte, donar a conéixer i integrar els avanços tecnològics en aquests nuclis de població és una necessitat i una obligació perquè obrin oportunitats, milloren la qualitat de vida i poden ajudar a revertir processos.

En resposta a aquesta necessitat, des de l’Oficina de Despoblació creada en coordinació per la Direcció General de l’Agenda Valenciana d’Antidespoblació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial s’ha organitzat una JORNADA LA TRANSICIÓ ENERGETICA EN LA LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA. El repte de les Comunitats Energètiques Locals (CEL) en l’àmbit rural.

Aquesta Jornada, directa i pràctica, es realitzarà el dia 3 de novembre de 2021, des de les 9 a les 12:00 hores, a través de VIDOCONFERENCIA i abordarà solucions amb els municipis com a protagonistes. La transició energètica i la inversió en energies renovables és un factor important en el fre a la despoblació.

OBJECTIU DE LA JORNADA

L’objectiu principal de la Jornada és posar el focus d’atenció en les comunitats energètiques locals com a instrument d’impuls en la transició ecològica i en la lluita contra la despoblació.

En la Jornada s’identificaran projectes, iniciatives o línies d’actuació, solvents, amb impacte per al repte demogràfic i la lluita contra la despoblació.

La Jornada aportarà informació clau i necessària per a disposar el nostre propi pla d’actuació local incloent els mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, així com els paràmetres tècnics que hagen de regir la valoració o selecció de les actuacions.

És objectiu genèric de la Jornada exposar l’accés a l’energia com a un dret ciutadà. La ciutadania ha de participar en el model energètic en l’àmbit de la generació i, ser part de l’estratègia de descarbonització.

Així es desprén del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima com de l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini. A la fi del 2020, es va publicar la consulta pública prèvia de Comunitats Energètiques Locals, i que tenia com a finalitat recaptar l’opinió de col·lectius i entitats interessades sobre el plantejament per a la transposició de les directrius europees amb continguts relacionats amb Comunitats Energètiques Locals a l’ordenament jurídic espanyol, la identificació de prioritats i principals reptes, així com potencials mesures per a poder superar-los.

En aquest Pla s’estableix com a pilar fonamental la transició ecològica al costat de la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat.

El Pla inclou com a política palanca, la transició energètica justa i inclusiva o l’agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, que contenen un total de 30 components. En ella, es destaca la línia d’acció «Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana», que comprén un pla de transició energètica per a l’Espanya buidada, que pretén impulsar, entre altres, les Comunitats Energètiques Locals.

Amb aquesta finalitat diana de ser, també, la transició energètica i la inversió en energies renovables un factor important en el fre a la despoblació, dins del marc de treball constituït per l’FVMP i la Generalitat Valenciana, es proposa un pla informatiu i formatiu, directe, en els següents mòduls temàtics.

La Jornada està dirigida als municipis en risc de despoblament i mancomunitats que integren a municipis amb aquest criteri.

La inscripció es realitzarà a través del següent enllaç: https://www.fvmp.es/jornada-la-transicion-energetica-en-la-lucha-contra-la-despoblacion-en-la-comunitat-valenciana/

El CONTINGUT DE LA JORNADA pretén donar coneixement del desenvolupament normatiu en l’àmbit de les CEL. Oportunitats de les comunitats energètiques locals com a eina de transició energètica. Anàlisi d’opcions. Orientació, facilitats i, simplificació de procediments. Així mateix, proposarà fomentar el consens i la participació dels agents econòmics, i socials en la consecució dels objectius de Transició energètica i impuls a les CEL.

  1. Pla d’actuació de transició energètica: Desenvolupament d’una comunitat energètica i anàlisi de potencial de generació d’energia renovable.
  2. Formació i capacitació: adquirir capacitats per a tramitar, gestionar i mobilitzar agents i inversions.
  3. Col·laboració institucional i assistència tècnica: Garanties i finançament.

Finalment, la Jornada exposarà projectes de demostració de CEL. Identificació de projectes i models a través d’experiències i exemples reeixits.

METODOLOGIA

Es desenvoluparia una Jornada telemàtica.

El PROGRAMA de la Jornada s’exposa a continuació:

9:00 hores INAUGURACIÓ.

Hble. Sr. Rafael Climent González, conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Visió des del punt de vista local.

Sr. Rubén Alfaro Bernabé, president de l’FVMP i alcalde d’Elda.

09:30 h TALLER DE RESPOSTES: REPTES DE LES COMUNITATS ENERGETICAS EN NUCLIS AFECTATS PER LA DESPOBLACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Coneixement del desenvolupament normatiu en l’àmbit de les CEL. Oportunitats de les comunitats energètiques locals com a eina de transició energètica. Anàlisi d’opcions. Orientació, facilitats i, simplificació de procediments.

Ponent: Sr. German Cuñat Martínez, Àrea de Planificació, Estudis i Energies Renovables – IVACE. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Foment del consens i la participació dels agents econòmics, i socials en la consecució dels objectius de Transició energètica i impuls a les CEL.

  • Pla d’actuació de transició energètica: Desenvolupament d’una comunitat energètica i anàlisi de potencial de generació d’energia renovable.
  • Formació i capacitació: Adquirir capacitats per a tramitar, gestionar i mobilitzar agents i inversions.
  • Col·laboració institucional i, assistència tècnica: Garanties i finançament.

Ponent: Sr. Juan Sacri, president de SAPIENS ENERGIA.

Ponent: Joaquín Más Belso, director general Grup ENERCOOP.

11:00 h ESTRATÈGIA LOCAL ENFRONT DEL CANVI CLIMÀTIC I LA DESPOBLACIÓ. Model social, i cooperatiu.

Projectes de demostració de CEL. Identificació de projectes i models a través d’experiències i exemples reeixits.

Ponent: Sr. Pere Joan Antoni Chordá, alcalde de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer.

11:30 h COL·LOQUI PREGUNTES.

12:00 h CLAUSURA. Il·lma. Sra. Jeannette Segarra Sales, directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament.

Modera: FVMP

Inscripcions:

Com la realització és per videoconferència i hi ha limitacions tècniques, el termini de finalització d’inscripcions serà el 2 de novembre de 2021.

S’haurà de sol·licitar l’assistència mitjançant l’enllaç: Sol·licitud.

L’FVMP respondrà amb la confirmació d’aquesta, d’acord amb les places citades.

Les persones assistents podran realitzar preguntes als ponents via correu electrònic comissio4fvmp@fvmp.org i xat.