JORNADES: EINES DIRIGIDES A les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VINCULADES Al DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DE PAES/PAUS

OBJECTIUS DEL TALLER:

La Comissió Europea va engegar en 2008 el Pacte dels Alcaldes, una iniciativa oberta a totes les ciutats i municipis a Europa amb l’objectiu d’involucrar a les autoritats locals i als ciutadans en el desenvolupament i l’aplicació de la política energètica de la Unió Europea.

El nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia és una eina que pretén acostar els objectius energètics marcats per Europa als municipis de tots els països europeus. Per açò, els municipis signataris es comprometen a actuar per a aconseguir l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 40% els gasos d’efecte hivernacle d’ací a 2030, així com promoure l’adopció de mesures conjuntes per a l’atenuació del canvi climàtic i l’adaptació a est.
Aquest taller està especialment dirigit a personal tècnic d’administracions públiques locals involucrat en la redacció i seguiment de Planes d’Acció d’Energia Sostenible i el nou Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima.
Durant el taller es presentarà la documentació necessària per a l’adaptació dels PAES als nous PAUS i es mostrarà i explicarà l’ús de diferents eines i metodologies desenvolupades a l’empara de diverses iniciatives internacionals, que faciliten la redacció, seguiment i revisió dels Planes d’Acció.
Més informació i inscripcions