L’ FVMP I LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA POSEN EN MARXA LA SEGONA EDICIÓ DEL PROGRAMA D’INNOVACIÓ MUNICIPAL PER A MUNICIPIS (PIM)

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha posat en marxa la segona edició de PIM, una potent iniciativa que té com a objectiu impulsar les polítiques d’innovació dins de les entitats locals de tot el territori valencià. Aquest programa es desenvolupa en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

Aquest programa pretén ser un eix vertebrador per a situar la innovació com a eina que permeta a les entitats locals valencianes assolir reptes de gestió social amb major eficiència. En aquesta segona edició de 2022, el programa pretén fer paleses les diverses i nombroses experiències innovadores per a analitzar els processos de govern local i els seus resultats, tant des del punt de vista organitzatiu com de l’impacte econòmic, social o mediambiental a les nostres ciutats.

Diferents accions i jornades

Durant el mes de setembre es presentarà a Borriana, Godella, Ontinyent i Alacant la plataforma ÍNDEX SMART CITY. En col·laboració amb AVAESEN, es posa en marxa aquesta nova eina d’autodiagnosi de ciutats intel·ligents per a tots els ajuntaments valencians. A més a més, des d’octubre es tornarà a apostar per la formació dels càrrecs electes en matèries innovadores. Es realitzarà el curs “Gestió de la innovació municipal” que incorporarà a l’ aprenentatge dels càrrecs electes locals els elements principals per a la construcció d’ un model de gestió professionalitzat i sostenible de les administracions públiques que permeta el desenvolupament de plans de govern dins dels períodes de mandat.

Per altra part, s’organitzarà la segona edició de TERRA INNOVADORA. Unes jornades transversals, adreçades a tot l’àmbit de local i acadèmic, on s’exposaran bones pràctiques en matèria innovadora. Així doncs, tornen a ser unes jornades adreçades a tot el personal dels ajuntaments (càrrecs electes i personal tècnic) i gràcies al qual es podrà, un any més, identificar els principis fonamentals de la innovació a l’àmbit municipal comptant amb diferents experiències de territoris diversos. Enguany, com a novetat, el programa tindrà dues parts. La primera, a València, serà pràctica i en forma de taller. En aquesta part s’adquiriran habilitats i destreses òptimes per a tindre una visió innovadora en el nostre treball diari als ajuntaments. La segona part, a Altea, serà una interessant jornada d’intercanvi d’experiències municipals. Una àgora on conèixer i entendre diferents casos d’èxit innovadors en diferents àrees de gestió municipal.

Finalment, com a novetat s’ha llançat una formació amb caire universitari, en col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló, basada en l’àmbit de la compra pública de la Innovació. Aquest curs de 16 hores, que es realitzarà a Castelló de la Plana, permetrà conèixer la importància de la compra pública de la innovació i com es pot aplicar als ajuntaments valencians. Aquesta formació dotarà de destreses i habilitats molt útils per al desenvolupament professional i personal als ajuntaments. El curs està encarat amb un doble prisma, tant des del punt de vista teòric, com a pràctic. A més a més, el curs està adreçat tant a personal al servei de l’administració local (personal tècnic), càrrecs electes, estudiants i graduats en ciències polítiques, dret o altres disciplines relacionades en l’administració pública.

Un programa ample

En definitiva, un ample programa, que vol posar l’accent en el fet que la innovació va molt més enllà de la visió que aquesta està arrelada a les tecnologies. Així doncs, es planteja la innovació com una manera de pensar, de fer les coses on es permeta, tant els governants municipals com als habitants, tenir una missió, una visió global per dissenyar el seu projecte de vida. Tota la informació i les inscripcions es poden realitzar mitjançant el web http://pim.fvmp.es