L’ FVMP POSA EN MARXA EL PROGRAMA D’INNOVACIÓ MUNICIPAL PER A MUNICIPIS

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies va a posar en marxa una potent iniciativa que té com a objectiu impulsar les polítiques d’innovació dins de les entitats locals de tot el territori valencià. Aquest programa es desenvolupa en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. Dins d’aquest programa s’organitzen les jornades TERRA INNOVADORA, adreçades a tot el personal dels ajuntaments (càrrecs electes i personal tècnic) i gràcies al qual es poden identificar els principis fonamentals de la innovació a l’àmbit municipal comptant amb diferents experiències de territoris diversos. La inauguració de les jornades tindrà lloc el 26 d’octubre a Districte Digital d’Alacant i posteriorment el 28 d’octubre a València.

En aquestes jornades es desenvoluparan diverses temàtiques que van des de la importància de la innovació a les institucions supramunicipals, on participaran les tres diputades encarregades de la gestió d’aquesta matèria a les tres diputacions valencianes i la Directora General d’Innovació, Sònia Tirado, fins temes com les Agendes compartides, la importància de les ciutats intel·ligents, la compra pública de la innovació, la innovació i els Fons Europeus i el Turisme o l’Avaluació de la innovació.

Les jornades estan adreçades tant a càrrecs electes com a tot el personal al servei de l’administració local. Durant el desenvolupament de les jornades participarà professorat de les universitats públiques valencianes, exemples de bones pràctiques en matèria d’innovació a diferents ajuntaments valencians, representants de les tres diputacions o representants de les xarxes INNPULSO i RECI.

Aquestes jornades ajudaran als nostres ajuntaments a millorar les polítiques d’innovació mitjançant un programa que ens donarà les eines necessàries per a aconseguir solucions innovadores en el desenvolupament de les nostres polítiques municipals. Una oportunitat per a desenvolupar projectes de forma col·laborativa, tenint la innovació com a actitud fonamental.

Innovació per als municipis

A més a més de les jornades de Terra Innovadora, aquest programa llançat per l’FVMP i la Conselleria d’Innovació desenvoluparà una formació específica per a regidores i regidors amb el títol “CREATIVITAT I TALENT AL SERVEI DE LA GENERACIÓ DE VALOR PÚBLIC”. Toda la información de las jornades se pueden encontrar en la web: https://pim.fvmp.es/