LA CONSELLERIA D’HABITATGE I L’FVMP ESTUDIARAN FÓRMULES DE COL·LABORACIÓ PER A PRESTAR ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE

El secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social es reuneix amb el secretari general de la Federació

València (16.10.19). La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) estudiaran fórmules de col·laboració per a prestar assistència als ajuntaments en matèria d’habitatge.

Així s’ha decidit en la reunió mantinguda entre el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, César Jiménez; la vicesecretària de la Conselleria d’Habitatge, Blanca Jiménez; el director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar; i el secretari general de l’FVMP, Vicent Gil.

En aquesta primera presa de contacte s’ha destacat la importància d’atendre els consistoris en temes d’habitatge, ja que és una de les principals preocupacions de molts dels seus veïns i veïnes i, com a administració més pròxima al ciutadà, ha d’oferir-los informació en aquesta matèria.

Per a això, s’ha acordat subscriure en un futur pròxim un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’FVMP que especifique totes les línies de col·laboració.

L’FVMP és una associació constituïda pels municipis, províncies i altres entitats locals que voluntàriament ho decidisquen per a la defensa i promoció de l’autonomia local i dels interessos locals, de conformitat amb el que es disposa en la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la normativa sobre Règim Local.