LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES COL·LABORA AMB EL CONSELL PER A IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL

– El conveni amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball està dotat amb 50.000 euros

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana han signat, un any més un conveni per impulsar i defensar el comerç local dels municipis valencians. A l’acte de la signatura han participat el conseller Rafa Climent i la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí per part del Consell i la vicesecretaria general, Tamara Martínez, per part de l’FVMP.

L’objectiu d’aquest conveni, dotat amb 50.000 euros, és possibilitar que l’FVMP desenvolupe projectes en matèria de comerç i porte a terme l’assistència tècnica al comerç en municipis de l’interior. També inclou aquest acord la realització d’estudis d’impacte territorial.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies és una entitat sense ànim de lucre que aglutina municipis, províncies i altres entitats locals. Té entre els fins estatutaris la promoció i la realització d’estudis per a millorar el coneixement dels problemes i de les circumstàncies en què es desenvolupa la vida local, així com la promoció i l’execució de programes i activitats sobre temes locals i les iniciatives i activitats que contribuïsquen al desenvolupament econòmic local i a la creació d’ocupació.

Col·laboració durant els darrers anys

La col·laboració entre la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’FVMP en exercicis anteriors ha permès donar suport i fer difusió de les campanyes de sensibilització cap al comerç local així com el llançament de cursos homologats per l’IVAP de formació del personal al servei de l’administració local en matèria de comerç.

Aquest conveni amb l’FVMP permetrà continuar acostant l’Administració al ciutadà mitjançant l’organització d’activitats formatives i sessions informatives en municipis de l’interior de la Comunitat, la prestació de serveis d’assessorament especialitzat als seus comerciants i la recollida d’informació estadística sobre el sector comercial en aquests municipis.