LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES S’ADHEREIX A LA CÀTEDRA KIWA PER A AVANÇAR EN SOSTENIBILITAT

La Càtedra Kiwa es converteix en oficina tècnica de la FVMP, i les localitats que la integren, en matèria d’Agenda 2030 i ODS.

Un de les seues comeses serà la formació especialitzada per a, entre altres propòsits, optimitzar la captació de fons públics europeus amb els quals avançar en aquestes matèries.

Aquesta aliança permetrà verificar la sostenibilitat del territori en els tres àmbits: social, econòmic i mig ambiental.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) s’ha integrat, mitjançant la signatura d’un conveni, en la Càtedra Kiwa “Quality for Progress” de la Universitat Politècnica de València (UPV), per a “compartir els mateixos objectius quant a la sostenibilitat en el territori”. Això suposarà la seua participació en accions de divulgació, formació i difusió sobre activitats que se centren en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb especial obstinació en l’ODS11: aconseguir que les ciutats siguen més inclusives, segures, resilients i sostenibles. Han signat el conveni el Secretari General de la FVMP, Vicent Gil, el Rector de la UPV, José E. Capella i el Director General de Kiwa España, Juan Cardona.

En virtut de l’acord aconseguit, la Càtedra Kiwa es converteix en oficina tècnica de la FVMP, i les localitats que la integren, en matèria d’Agenda 2030 i ODS. Un de les seues comeses serà la formació especialitzada per a, entre altres propòsits, optimitzar la captació de fons públics europeus amb els quals avançar en aquestes matèries.

La Càtedra Kiwa investiga i desenvolupa indicadors que mesuren l’impacte de la sostenibilitat aplicats a diferents àmbits. A més, lidera un projecte a nivell estatal, mODS, que permet quantificar el compliment dels ODS en els municipis. El desafiament és accelerar el procés d’implantar els ODS i l’Agenda 2030 en la realitat municipal.

El seu objectiu és doble: d’una banda facilitar eines i recursos a les entitats locals per a abordar l’Agenda 2030 en el seu àmbit d’actuació, posant en valor tant la planificació existent com aquelles iniciatives i projectes que ja s’estiguen desenvolupant. Per un altre, capacitar als tècnics dels ajuntaments en matèries de sostenibilitat en el seu municipi. Per a això es planteja una quantificació i avaluació del compliment mitjançant una bateria d’indicadors, i un posterior seguiment per a observar l’evolució any rere any (en quatre fases).

Al mateix temps, i durant el procés d’implantació, una formació tècnica de capacitació en sostenibilitat aplicat al municipi, d’acord amb la normativa i la legislació vigent, i la justificació a l’aplicació dels fons europeus de recuperació Next Generation (a través dels instruments disponibles: autonòmics i estatals). Això permetrà verificar la sostenibilitat del territori en els tres àmbits: social, econòmic i mig ambiental.

Des de la Càtedra s’ha posat el focus sobre la investigació i la recol·lecció de dades, necessària per a desenvolupar un projecte pilot absolutament innovador i que compta amb el suport institucional de la Generalitat Valenciana (GVA), la Federació Valenciana de Municipis i Provincies (FVMP) i la Diputació de Castelló (DIPCAS) amb la finalitat de trobar el millor model per a la implantació del projecte i fer-lo extensible a la resta de regions a Espanya i Europa.

El prestigi adquirit en aquest camp concret ha portat a la Càtedra Kiwa a participar en qualitat de soci observador en diverses reunions organitzades per la Xarxa Estatal d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, integrada en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i que tracten de posar en valor les bones pràctiques en els municipis que ja han iniciat el canvi.

Contacte premsa: info@municipiods.com