LA FVMP CELEBRA EL SEGON ANY CONSECUTIU SENSE DEUTE ECONÒMIC

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha celebrat hui per via telemàtica la primera reunió de la seua Comissió Executiva i Consell de l’any 2021. Aquesta ha sigut inaugurada per Rubén Alfaro, president de la FVMP, qui ha volgut destacar la descentralització de l’activitat de la FVMP gràcies a la inauguració de la seu a Castelló de la Plana.
En la present sessió també s’han aprovat els comptes generals de l’exercici 2020 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació (PSOE, Compromís, PP, Ciutadans i EUPV).
Després de sis anys de gestió en el mandat de Rubén Alfaro, la FVMP celebra per segon any consecutiu uns comptes sanejats gràcies al romanent positiu, havent liquidat ja l’històric deute que tenia l’entitat.
A més, el secretari general de la FVMP, Vicent Gil, ha donat compte de l’augment de convenis signats amb diferents entitats enguany. Això ha comportat un increment de l’activitat malgrat tractar-se d’un any en què ha predominat la gestió de la informació sobre el COVID-19 i la resolució dels dubtes generats en les entitats locals.
En aquesta línia, cal destacar el paper que ha jugat la FVMP com a punt d’unió dels ajuntaments i les mancomunitats amb les diferents administracions públiques ja ha tingut un paper actiu en la definició de criteris conjunts i en la resolució de dubtes enfront del COVID-19.