LA FVMP HA ELABORAT UN PLA PILOT D’OFICINES PER A la INFORMACIÓ I ELABORACIÓ D’UN CENS DE VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

L’oficina farà la difusió i informarà sobre l’elaboració d’un cens de víctimes de la guerra civil i la dictadura. Respecte al cens, inclourà dades sobre repressió patida, la defunció o desaparició de la persona, lloc, data i altres fets respectant en tot case la normativa de protecció de dades de caràcter persona.