La FVMP i la Fundació Mónica Duart signen un conveni per a conscienciar i promoure la higiene del somni

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Fundación del Sueño Mónica Duart han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu posar en marxa projectes d’interés comú per a desenvolupar activitats emmarcades en els diferents aspectes del descans per tal de conscienciar i promoure hàbits de son per a millorar la salut i el benestar de la ciutadania.

Aquest acord va a permetre a ambdues entitats fer arribar als ajuntaments una problemàtica com són els problemes d’higiene del son. Tot això, mitjançant l’intercanvi de coneixement i informació i l’organització de línies de formació en aquesta matèria dirigides al públic local de la Comunitat Valenciana. Per tot això, el conveni esdevindrà en programes d’ activitats conjuntes d’ informació, divulgació i participació activa en el camp que incideixi en els diversos aspectes del son. Gràcies a l’acord s’afavorirà la realització de jornades dirigides a les diverses entitats locals valencianes, per a conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància dels aspectes relatius amb el son.

La “Fundación del Sueño Mónica Duart” és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda el 2021, i que té com a objectiu conscienciar sobre la importància del descans. Així doncs, des d’ aquesta fundació es busca promoure, impulsar, difondre i afavorir la recerca cientificotècnica, la innovació i la formació relacionada amb el descans i els trastorns associats amb el son, contribuint a millorar la salut física i mental de les persones i garantint una vida més saludable i un augment del benestar en totes les edats.

La presidenta de la Fundació, Mónica Duart ha destacat que aquest conveni “és fonamental per a fomentar a través dels municipis de la Comunitat Valenciana la importància del descans per a la salut i el benestar emocional dels veïns. A més, aquesta col·laboració ens permetrà conscienciar i traslladar als responsables municipals qüestions claus per contribuir a tenir ciutats més respectuoses i conciliadores amb el son”.

Per la seua banda, la vicesecretària general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha fet èmfasi en la importància que té l’entitat municipalista valenciana dins de la societat. “Els ajuntaments són les entitats més properes a la ciutadania. Un dels nostres objectius com a institucions és ser una corretja de transmissió formativa entre la societat civil i les institucions públiques locals. En aquest conveni s’accentua, una vegada més, la importància que té la formació del personal al servei de l’administració local i el paper que juga la FVMP en aquest sentit”, ha explicat la vicesecretària general de la FVMP.