LA FVMP I LA UV ENGEGUEN LA 4a EDICIÓ DEL POSTGRAU “NOU RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”

Amb aquesta iniciativa la FVMP posa l’accent en la importància de la formació als regidors i regidors i continua apostant per millorar el servei de formació que presta als diferents agents que formen part de la governança als ajuntaments, mancomunitats i diputacions de tot el territori valencià. Es tracta d’una formació de caràcter universitari i que ajudarà als càrrecs electes locals valencians a desenvolupar millor el seu treball.

Fruit del conveni signat per part de la FVMP i de la Universitat de València es fica en marxa la 4a edició del postgrau “Nou règim jurídic de les administracions públiques”. Aquest títol universitari està orientat a càrrecs electes d’entitats municipals i autonòmics. Per segon any consecutiu, el Postgrau estarà coordinat per Andrés Boix, Clàudia Gimenos i Víctor Bethencourt, membres del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i Administració de la Universitat de València.

Des de la Universitat de València se ha configurat un currículum que té per objectiu potenciar l’especialització que es dona entre el personal de les administracions públiques. Aquesta especialització fa cada vegada més necessària una formació específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AAPP espanyoles al segle XXI, amb unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l’aparició d’àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant.

“Treballem per a que l’FVMP siga pionera en l’Estat espanyol nivell formatiu. Tenim ja un pla de formació continua molt sòlid i amb uns resultats excel·lents. Aquest postgrau fa palesa la nostra voluntat d’atorgar a l’àmbit municipal local valencià les eines universitàries de qualitat per a que desenvolupen millor les seues tasques de govern i oposició. Al remat, això farà que els serveis que es presten a la ciutadania siguen millors”, ha assenyalat la vicesecretaria general de l’FVMP, Tamara Martínez.

Us podeu inscriure en aquest enllaç:

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=22232080&l=es