L’Ajuntament d’Alboraia presenta el seu Mapa d’Actius en Salut

El consistori i Xarxa Salut tanquen gener amb una passejada ciutadana per a la construcció d’una millor salut comunitària a Alboraia

El divendres passat es va celebrar una reunió extraordinària del Consell de Salut. Es va convidar a assistir a associacions i grups de la societat civil organitzada del municipi per compartir els resultats del procés d’investigació de les necessitats percebudes en salut que es va realitzar al municipi al llarg de l’any 2020.

Este diagnòstic, pel context en el qual va començar a fer-se, és un espill de les principals reivindicacions i necessitats en salut, tant del personal tècnic com de la ciutadania, que va posar sobre la taula la pandèmia de la COVID-19.

L’equip tècnic extern que va treballar en l’elaboració del diagnòstic en salut primerament va presentar les principals necessitats detectades i va explicar al conjunt de les persones assistents el context en que estes necessitats foren expressades. Darrerament, van presentar el mapa d’actius en salut elaborat en les anteriors fases de la investigació.

Es va aprofitar esta convocatòria per a detallar com el mapa d’actius pot ser una ferramenta útil i en contínua modificació per poder adaptar-se d’una millor manera tant a la detecció de nous actius en salut al municipi com a la reconsideració dels ja detectats i recollits al mapa.

Aquesta modificació del mapa d’actius es pot realitzar, per part de la població, mitjançant els formularis establits per a tal efecte en el mateix apartat creat per a Xarxa Salut en la pàgina web de l’ajuntament. (https://www.alboraya.es/va/node/3461)

La reunió extraordinària va finalitzar amb la comunicació a les persones representants de les distintes associacions que van assistir, de la necessitat de conéixer més a prop les seues dinàmiques internes i activitats per poder fer de la salut un eix central en la conformació de la vida comunitària i la vida política d’Alboraia.

La segona activitat amb la que es van tancar les accions de promoció de la salut comunitària al mes de gener va realitzar-se el dilluns 31 de gener.

La passejada ciutadana va transcórrer amb normalitat amb l’ajuda de l’equip tècnic extern. Es va realitzar una ruta a peu seguint un dels posibles itineraris que connecten actius en salut en el municipi mentre s’explicava la naturalesa dels actius en salut pels quals transcorríem.

Els objectius d’esta activitat eren, per un costat, apropar a la població el concepte d’actius en salut, ja que esta aproximació al concepte és més fàcil de dur a terme sobre el terreny. També, la naturalesa dinàmica d’esta activitat permet promoure l’activitat física alhora que es genera una major cohesió social i es dona a conèixer a la població la situació dels actius en salut al municipi.

L’activitat va tindre una duració aproximada d’hora i mitja. Van assistir persones representants tant de la societat civil (organitzada i no organitzada), com a representants de l’equip tècnic intern de l’administració local i de l’equip de govern municipal.

Al llarg del transcurs de l’itinerari es va fer un recorregut per infraestructures, camins i mobiliari urbà, que moltes vegades no es valoren tant com positius per a promocionar i mantindre un bon estat de salut, però que comporten un benefici potencial.

Esta activitat va servir per a reivindicar els actius en salut ja existents al municipi així com per a donar exemples de com podríem millorar els actius en salut existents, o generar-ne nous actius amb mesures senzilles, però que resulten eficaces.