L’Ajuntament d’Alboraia signa un conveni amb Turisme Comunitat Valenciana contra l’intrusisme en aquest sector

L’Ajuntament d’Alboraia, seguint les directrius de Turisme Comunitat Valenciana en el marc del compliment de les obligacions del nou estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana, avança en el procés d’adaptació de la seua gestió turística.

Per a això, la regidoria de Turisme, dirigida per Raquel Casares, s’ha compromés mitjançant la signatura d’un conveni amb la Secretaria Autonòmica de Turisme a col·laborar amb aquest organisme per a frenar l’intrusisme i la competència deslleial en el sector turístic.

El conveni ha sigut signat aquesta setmana per Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, i el Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

El consistori realitzarà les labors de suport a la inspecció turística a partir de les dades que es faciliten pel Servei Territorial de Turisme de València. També es planificaran i duran a terme jornades informatives sobre normativa turística a impartir per part dels Serveis Territorials de Turisme als efectius de la Policia Local.

Aquestes accions ajudaran a aconseguir els objectius de sostenibilitat, qualitat i competitivitat del model turístic valencià, amb especial atenció a les relacions transversals que propicia l’activitat turística entre diverses administracions públiques competents en matèria de turisme en l’àmbit de la denominada governança o gestió col·laborativa.

L’Ajuntament d’Alboraia contribuirà així a una adequada ordenació del sector vetlant pels interessos i drets tant de la prestació de serveis com de les persones usuàries de serveis turístics.

 

Font: Ajuntament d’Alboraia