Prefectura de l’Estat

1 Abril, 2020

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Presidència de la Generalitat

31 Març, 2020

Resolució de 26 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2020.

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

20 Febrer, 2020

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics.

Presidència de la Generalitat

19 Febrer, 2020

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis […]

Prefectura de l’Estat

19 Febrer, 2020

Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establit en l’article 52.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Presidència de la Generalitat

12 Febrer, 2020

DECRET 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics, a determinats municipis i nuclis de població en […]

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

4 Febrer, 2020

Es convocaran pròximament les ajudes de lloguer d’habitatge i ajudes al lloguer dirigides als joves, corresponent a l’exercici 2020. Així mateix, des de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana es continuarà amb la línia d’ajudes de concessió directa per a atendre situacions de vulnerabilitat […]

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

29 Gener, 2020

ACORD de 24 de gener de 2020, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

29 Gener, 2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2020.

Prefectura de l’Estat

27 Gener, 2020

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.