Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

26 Octubre, 2020

Resolució de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

5 Octubre, 2020

Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen per a 2020 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial o Immaterial de la Humanitat.

Presidència de la Generalitat

1 Octubre, 2020

Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línea específica del fons de cooperació municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Presidència de la Generalitat

30 Juny, 2020

Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l’any 2020 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

18 Maig, 2020

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

Prefectura de l’Estat

22 Abril, 2020

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

Ministeri d’Hisenda

7 Abril, 2020

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes […]

Prefectura de l’Estat

1 Abril, 2020

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Presidència de la Generalitat

31 Març, 2020

Resolució de 26 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2020.

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

20 Febrer, 2020

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics.