Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

10 Gener, 2020

Resolució de 18 de desembre de 2019, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s’adjudiquen, per a l’exercici 2019, subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de la policia local.

Archivos adjuntos (1)