Ajudes per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, en l’exercici de 2021

Els Beneficiaris són Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, que no excedisquen de 50.000 habitants.