Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 23, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió directa de subvenció, als ajuntaments de la comunitat valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023.