Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Decret 9/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les competències sancionadores en matèria de benestar animal.