Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Decret Llei  4/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals.