Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

ORDRE 3/2020, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l’Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil