Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crega i regula la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte.