Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

ORDRE 57/2019, d’11 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2020.